Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Անհայտ արտադրիչը

Բարդություն հեշտ

1
2. Անհայտ արտադրիչի գտնելը

Բարդություն հեշտ

2
3. Արտահայտության տարրերը

Բարդություն հեշտ

2
4. Անհայտ արտադրիչի արժեքի որոշելը

Բարդություն հեշտ

2
5. Արտահայտության կազմում

Բարդություն հեշտ

2
6. Անհայտ արտադրիչը

Բարդություն հեշտ

2
7. Անհայտ թիվը

Բարդություն միջին

3
8. Արտահայտություն ընտրություն

Բարդություն միջին

4
9. Հարցեր անհայտ արտադրիչի վերաբերյալ

Բարդություն միջին

4
10. Աստղանիշի արժեքը

Բարդություն միջին

4
11. Անհայտ արտադրիչն ու նրա արժեքը

Բարդություն միջին

4
12. Տեքստային խնդիր երեխաների թիմերի մասին

Բարդություն բարդ

5
13. Խնդիր ավտոբուսի մասին

Բարդություն բարդ

5
14. Խնդրի լուծումը

Բարդություն բարդ

6
15. Խնդիր մետաղադրամի մասին

Բարդություն բարդ

5
16. Աղյուսակի վերջին տողը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար