Որոշիր z68=952 արտահայտության անհայտ արտադրիչը:
  
Պատասխան՝