Կազմիր նկարագրին համապատասխանող արտահայտություն:
 
b-ը անհայտ արտադրիչն է,
 
16-ը հայտնի արտադրիչն է,
 
128-ը արտադրյալն է:
 
Հավասարումը՝ i16=i