Անհայտ արտադրիչի գտնելը
Ո՞ր թիվը պետք է բազմապատկել \(15\)-ով, որպեսզի ստացվի \(60\)
 
Անհայտ թիվը գտնելու համար, դասագրքերում հայտնի vsh.jpg-ը մենք կփախարինենք \(a, b, c\) և այլ տառերով:
 
Այս դեպքում \(x\)-ով նշանակենք անհայտ թիվը: Հետևաբար, a15=60
 
Այստեղից գտնում ենք անհայտ արտադրիչը՝
 
a=60:15a=4
Անհայտ արտադրիչը գտնելու համար պետք է արտադրյալը բաժանել հայտնի արտադրիչի վրա:
Լուծենք հետևյալ խնդիրը:
 
\(12\) գիրք տեղավորված են պահարանի դարակներում՝ \(3\)-ական գիրք յուրաքանչյուր դարակում:  
 
Քանի՞ դարակ պահանջվեց:
  
shutterstock_532750390.jpg
 
Խնդրի տվյալների կարճ համառոտագրում:
 
\(1\) դարակում կա \(3\) գիրք,
\(a\) դարակում կա \(12\) գիրք:
 
Լուծում:
 
3a=12a=12:3a=4
 
Պատասխան՝ \(4\) դարակ:
Աղբյուրները
Ս. Մկրտչյան, Ս. Իսկանդարյան, Ա. Աբրահամյան, Ռ. Սարգսյան, Մաթեմատիկա 4-րդ դասարան, Զանգակ, 2013