Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

22Մ.
1. Անհայտ արտադրիչը 1Մ.
2. Արտահայտության տարրերը 2Մ.
3. Անհայտ թիվը 3Մ.
4. Արտահայտություն ընտրություն 4Մ.
5. Խնդրի լուծումը 6Մ.
6. Աղյուսակի վերջին տողը 6Մ.