Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կանոնի ձևակերպումը

Բարդություն հեշտ

3
2. Մեծ/փոքր մասի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
3. Մասերի դասավորությունը

Բարդություն հեշտ

1
4. Հարցեր նկարի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
5. Մասերի համեմատում

Բարդություն հեշտ

1
6. Մասերի աճման կամ նվազման կարգը

Բարդություն հեշտ

1
7. Անհավասարության ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
8. Պետք է ընտրել այն մասերը, որոնք տրվածների միջև են

Բարդություն հեշտ

2
9. Համեմատում, եռանիշ թվեր

Բարդություն հեշտ

1
10. Մասերը պետք է դասավորել նվազման կարգով

Բարդություն միջին

2
11. Մասերի համեմատում (երկու տառ)

Բարդություն միջին

3
12. Միավորների համեմատում

Բարդություն միջին

2
13. Ներկած մասերը

Բարդություն միջին

2
14. Չափման միավորների համեմատում

Բարդություն միջին

3
15. Ջուր և հյութ

Բարդություն բարդ

3
16. Ճանապարհի ասֆալտապատում

Բարդություն բարդ

3
17. Մտապահած բառը

Բարդություն բարդ

2
18. 4 տառ

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար