96 մ ճանապարհը պետք է ասֆալտապատել: Առաջին օրը ասֆալտապատեցին ամբողջ ճանապարհի 116-րդ մասը, իսկ երկրորդ օրը՝ 112-մասը: 
 
Որոշիր, թե ո՞ր օրը ավելի շատ ճանապարհ ասֆալտապատեցին և քանի մ-ով:
 
Պատասխան՝  օրը ասֆալտապատեցին մ-ով ավելի շատ ճանապարհ: