48 սմ³ ծավալով սափորի 12-րդ մասը լցված է ջրով, իսկ 112-րդ մասը՝ թանձր հյութով:
 
Ի՞նչ ավելի քիչ կա սափորում, ջուր թե՞ հյութ և քանի՞ անգամ:  
Պատասխան՝  սափորում անգամ ավելի 
 հյութ կա: