Կազմիր ճիշտ անհավասարություն (տեղադրիր \(>\) կամ \(<\) նշանը):
 
1150    1149