Ընտրիր այն մասերը, որոնք ընկած են 12-ի և 18-ի միջև: