Ո՞րն է մեծ (տեղադրիր \(>\), \(<\), \( =\) նշաններից մեկը):
 
50 սմ-ի 110-րդ մասը  30 սմ-ի 16-րդ մասը