Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. 2-ի բաժանելիության հայտանիշները

Բարդություն հեշտ

2
2. Բաժանում 2-ի

Բարդություն հեշտ

2
3. 2-ի բաժանման մնացորդի որոշում

Բարդություն հեշտ

2
4. Պնդում 2-ի, 10-ի, 100-ի բաժանելիության մասին

Բարդություն հեշտ

2
5. Երկու բաժանարարի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

2
6. Բաժանում 2-ի, 5-ի, 10-ի, 100-ի

Բարդություն հեշտ

2
7. Թվի բաժանելիությունը 2-ի կամ 10-ի

Բարդություն հեշտ

2
8. Տեսական պնդումներ 2-ի բաժանման մասին

Բարդություն հեշտ

2
9. Բաժանելիությունը 2-ի և 5-ի

Բարդություն միջին

4
10. Տրված թվից մեծ 2-ի բաժանվող թիվը

Բարդություն միջին

3
11. 2-ի բաժանելիս ստացված 1 մնացորդը

Բարդություն միջին

3
12. Բաժանելիությունը 2-ի, 5-ի և 10-ի

Բարդություն միջին

3
13. Թիվը բաժանվում է 1000-ի

Բարդություն միջին

4
14. Խնդիր 2-ի բաժանելիության մասին

Բարդություն միջին

4
15. Թվի բաժանարարները՝ 2, 5, 10, 100, 1000

Բարդություն բարդ

6
16. 2-ի բաժանելիության պայմանը

Բարդություն բարդ

6
17. Եռանկյան պարագիծը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար