Եռանկյան կողմերի երկարությունները 57 սմ, 31 սմ և 83 սմ են:
 
Արդյո՞ք եռանկյան պարագծի արժեքը բաժանվում է \(2\)-ի:
 
lu.png
 
Պատասխան՝