Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

15Մ.
1. 2-ի բաժանելիության հայտանիշները 2Մ.
2. Բաժանում 2-ի 2Մ.
3. Երկու բաժանարարի ընտրություն 2Մ.
4. Բաժանում 2-ի, 5-ի, 10-ի, 100-ի 2Մ.
5. Բաժանելիությունը 2-ի և 5-ի 4Մ.
6. Տրված թվից մեծ 2-ի բաժանվող թիվը 3Մ.