ef, g և h թվերը efgh քառանիշ թվի թվանշաններն են: 
 
Այդ թվին ձախից կցագրեցին ևս երկու թվանշան:
 
Թվարկվածներից որի՞ց է կախված ստացված 74efgh վեցանիշ թվի բաժանելիությունը 2-ի:
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխան(ներ)ը: