\(2\), \(5\), \(10\), \(100\) և \(1000\) թվերից ո՞րի վրա է բաժանվում 19900 թիվը: