Մի արկղում կա 56 խնձոր, իսկ մյուսում՝ 98
 
Եթե բոլոր խնձորները տեղավորենք մեկ արկղում, ապա կարելի՞ է պնդել, որ արկղում խնձորների թիվը կբաժանվի \(2\)-ին:
 
Պատասխան՝