\(2\)-ի բաժանելիության հայտանիշը
Պատկերացրու, որ թվերի տակի խնձորները պետք է հավասար տեղավորել \(2\) տուփերում:
 
Screenshot_5.jpg
 
\(2\) և \(4\) թվերի դեպքում դա կստացվի՝
 
\(2\)-ի դեպքում յուրաքանչյուր տուփում կտեղավորենք մեկական խնձոր՝ \(2 : 2 = 1\),
 
\(4\)-ի դեպքում երկուական խնձոր` \(4 : 2 = 2\)
 
Սա հետևյալ պնդման հետևանքն է:
Ցանկացած զույգ թիվ անմնացորդ բաժանվում է \(2\)-ի:
\(1\), \(3\) և \(5\) թվերի դեպքում խնձորները հավասար տեղավորել \(2\) տուփերում չի ստացվի՝ մեկ խնձոր միշտ կավելանա: 
 
Սա էլ բխում է հետևյալ պնդումից:
Ցանկացած կենտ թիվ \(2\)-ի բաժանելիս առաջանում է \(1\) մնացորդ:
Հիշելով մեր անցածը զույգ թվերի մասին, գալիս ենք \(2\)-ի բաժանման հայտանիշին:
Եթե թվերի գրառման վերջին թվանշանը \(0\), \(2\), \(4\), \(6\), \(8\) թվերից որևէ մեկն է, ապա թիվը անմնացորդ բաժանվում է \(2\)-ի:
Օրինակ
\(2380\), \(146\), \(2324\), \(5318\) թվերը զույգ են, հետևաբար, անմնացորդ բաժանվում են \(2\)-ի:
 
\(8701\), \(4205\), \(2881\), \(469\) թվերը կենտ են, հետևաբար, դրանցից յուրաքանչյուրը \(2\)-ի բաժանելիս մնացորդում ստանում ենք \(1\) մնացորդ:
Աղբյուրները
Ս. Մկրտչյան, Ս. Իսկանդարյան, Ա. Աբրահամյան, Ռ. Սարգսյան, Մաթեմատիկա 4-րդ դասարան, Զանգակ, 2013