Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Մեծ/փոքր կոտորակներ

Բարդություն հեշտ

1
2. Պնդման ձևակերպումը

Բարդություն հեշտ

4.3
3. Ճիշտ նշանը

Բարդություն հեշտ

1
4. Հավասար համարիչներով կոտորակների համեմատություն

Բարդություն հեշտ

1
5. Պնդումներ կոտորակների համեմատման մասին

Բարդություն հեշտ

1
6. Կոտորակների համեմատում, հավասար համարիչներ

Բարդություն հեշտ

1
7. Հավասար համարիչներով կոտորակներից ամենափոքրը

Բարդություն միջին

4
8. Երկու տառ պարունակող կոտորակների համեմատում

Բարդություն միջին

3
9. Ամենամեծ կոտորակի ընտրություն

Բարդություն միջին

4
10. Համարիչում տառեր

Բարդություն միջին

3
11. Հայտարարներում թիվ և տառ

Բարդություն միջին

2
12. Հավասար համարիչներով կոտորակները աճման կարգով

Բարդություն միջին

2
13. Պահանջվող կոտորակների ընտրություն

Բարդություն միջին

2
14. Թվեր և տառեր պարունակղ կոտորակներ

Բարդություն բարդ

2
15. Հավասար համարիչներով կոտորակների համեմատումը (4 տառ)

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար