Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

14.3Մ.
1. Մեծ/փոքր կոտորակներ 1Մ.
2. Պնդման ձևակերպումը 4.3Մ.
3. Պնդումներ կոտորակների համեմատման մասին 1Մ.
4. Կոտորակների համեմատում, հավասար համարիչներ 1Մ.
5. Ամենամեծ կոտորակի ընտրություն 4Մ.
6. Համարիչում տառեր 3Մ.