Տրված են 1723 և 1747 կոտորակները:
 
Պատուհանում տեղադրիր «մեծ» կամ «փոքր» բառերից մեկը:
  
1723-րդ կոտորակը ավելի  է 1747-րդ կոտորակից: