Ընտրիր կոտորակների համեմատման վերաբերյալ ճիշտ պնդումը: