Գտիր կոտորակներից ամենափոքրը՝ 1429;14114;1453:
 
Պատասխան՝ ii