Տրված են c և m թվերը:
 
Համեմատիր կոտորակները՝
 
mc  mc+1