Ընտրիր այն կոտորակները, որոնք ընկած են 3747-րդի և 3742-րդի միջև: