1438;1443;1423;1431;1423;1417 կոտորակները դասավորիր աճման կարգով:
 
Պատասխան՝
14i;14i;14i;14i;14i;14i