Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Հավասար համարիչ ունեցող կոտորակների համեմատումը Հավասար համարիչ ունեցող կոտորակների համեմատումը:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Մեծ/փոքր կոտորակներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել կոտորակներից մեծը/փոքրը:
2. Պնդման ձևակերպումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 4.3Մ. Պետք է ճիշտ ձևակերպել պնդումը:
3. Ճիշտ նշանը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել աստղանիշի արժեքը:
4. Հավասար համարիչներով կոտորակների համեմատություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է համեմատել հավասար համարիչներով կոտորակները:
5. Պնդումներ կոտորակների համեմատման մասին 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումը:
6. Կոտորակների համեմատում, հավասար համարիչներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է համեմատել կոտորակները:
7. Հավասար համարիչներով կոտորակներից ամենափոքրը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է ընտրել ամենափոքր կոտորակը:
8. Երկու տառ պարունակող կոտորակների համեմատում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է համեմատել կոտորակները:
9. Ամենամեծ կոտորակի ընտրություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է ընտրել ամենամեծ կոտորակը
10. Համարիչում տառեր 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է համեմատել կոտորակները:
11. Հայտարարներում թիվ և տառ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է համեմատել կոտորակները:
12. Հավասար համարիչներով կոտորակները աճման կարգով 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Կոտորակները պետք է դասավորել աճման կարգով:
13. Պահանջվող կոտորակների ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 2Մ. Պետք է ընտրել այն կոտորակները, որոնք ընկած են տրվածների միջև:
14. Թվեր և տառեր պարունակղ կոտորակներ 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 2Մ. Պետք է համեմատել կոտորակները:
15. Հավասար համարիչներով կոտորակների համեմատումը (4 տառ) 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 3Մ. Պետք է համեմատել կոտորակները:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Հավասար համարիչներով կոտորակների համեմատումը» թեմայից 00:15:00 միջին 14.3Մ. Առաջադրանքներ հավասար համարիչներով կոտորակների համեմատման վերաբերյալ:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Հավասար համարիչներով կոտորակների համեմատումը» թեմայից 00:15:00 միջին 11Մ. Առաջադրանքներ հավասար համարիչներով կոտորակների համեմատման վերաբերյալ:
2. Ստուգողական աշխատանք «Հավասար համարիչներով կոտորակների համեմատումը» թեմայից 00:20:00 միջին 14Մ. Առաջադրանքներ հավասար համարիչներով կոտորակների համեմատման վերաբերյալ: