Ավարտիր  կոտորակների համեմատմանը վերաբերող հետևյալ պնդման ձևակերպումը:
 
Հավասար  երկու  ավելի մեծ է այն, որի հայտարարն ավելի փոքր է, և ավելի է այն , որի  ավելի մեծ է: