Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ժամանակի միավորներ, շաբաթ/օր/ժամ

Բարդություն հեշտ

2
2. Կապը միավորների միջև՝ ժամ, օր, շաբաթ

Բարդություն հեշտ

2
3. Ժամերի արտահայտումը օրերով

Բարդություն հեշտ

2
4. Ճիշտ հավասարության ընտրություն

Բարդություն հեշտ

2
5. Ժամանակահատվածների համեմատում (շաբաթ - օր)

Բարդություն հեշտ

2
6. Ժամացույցը կեսօրից հետո

Բարդություն հեշտ

2
7. Շաբաթվա օրերը

Բարդություն հեշտ

2
8. Ճիշտ պնդումը

Բարդություն հեշտ

1
9. Քնի տևողությունը

Բարդություն միջին

3
10. Հանում

Բարդություն միջին

3
11. Ժամանակի միավորներ, շաբաթ/օր/ժամ/րոպե

Բարդություն միջին

3
12. Ճանապարհորդության տևողությունը ժամերով

Բարդություն միջին

4
13. Երկու նավեր

Բարդություն բարդ

5
14. Ճանապարհորդություն հայրիկի հետ

Բարդություն բարդ

6
15. Բեռնատարի վերադարձը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Վարժանք «Օր, շաբաթ, տարի» թեմայից

Բարդություն հեշտ

14

Նյութեր ուսուցչի համար