Տեղադրելով \(>\), \(<\), \(=\) նշաններից մեկը, համեմատիր ժամանակահատվածները:
 
1 շաբաթ  7 օր