Նշիր ժամանակի երկարության չափման միավորների մասին ճիշտ հավասարությունը: