Արտակը երեկոյան ժամը 11-ին պառկեց քնելու և արթնացավ առավոտյան ժամը 7-ին:
 
Որքա՞ն քնեց Արտակը:
 
Պատասխան՝ Արտակը քնեց  ժամ: