Առաջին ձկնորսական նավը ծովում էր յոթ օր և իննը ժամ, իսկ երկրորդը՝ երեք օր և տասնհինգ ժամ:
 
Քանի՞ ժամով էր քիչ ծովում գտնվում երկրորդ նավը, քան առաջինը:
 
Պատասխան՝  ժամով: