Գրիր, թե քանի՞ անգամ է ժամը փոքր  օրից:
 
Պատասխան՝  անգամ: