Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Երկու թվերի գումար

Բարդություն հեշտ

1
2. Բաց թողնված թիվը

Բարդություն հեշտ

1
3. Երկու գումար

Բարդություն հեշտ

2
4. Երկու թվերի գումար, հնգանիշ թվեր

Բարդություն հեշտ

1
5. Երկու խաղաքարեր

Բարդություն հեշտ

2
6. Գումարելիների տեղափոխում

Բարդություն միջին

4
7. Գումարելիների տեղերի փոխելը

Բարդություն միջին

3
8. Գումարի հաշվում և պատասխանի ընտրություն

Բարդություն միջին

3
9. Գումարման տեղափոխական հատկության կիրառություն

Բարդություն միջին

3
10. Տեքստային խնդիր մեքենայի վերաբերյալ

Բարդություն միջին

4
11. Գումարման տեղափոխական հատկության կիրառում

Բարդություն միջին

4
12. Գումարման տեղափոխական հատկությունը

Բարդություն բարդ

6
13. Տեքստային խնդիր շարժման մասին

Բարդություն բարդ

6
14. Տեքստային խնդիր մատիտների և գրիչների մասին

Բարդություն բարդ

6
15. Ճիշտ կամ սխալ պնդում

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ