Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Գումարման տեղափոխական հատկությունը Գումարման տեղափոխական հատկությունը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Երկու թվերի գումար 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել գումարը
2. Բաց թողնված թիվը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել բաց թողնված թիվը
3. Երկու գումար 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գումարել և համեմատել երկու գումարները
4. Երկու թվերի գումար, հնգանիշ թվեր 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել գումարը
5. Երկու խաղաքարեր 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել բաց թողնված թվերը
6. Գումարելիների տեղափոխում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել երեք թվերի գումարը
7. Գումարելիների տեղերի փոխելը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Փոխելով գումարելիների՝ պետք է կատարել գումարումը
8. Գումարի հաշվում և պատասխանի ընտրություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել գումարն ու ընտրել պատասխանը
9. Գումարման տեղափոխական հատկության կիրառություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Հարմար տեղափոխության միջոցով պետք է հաշվել գումարը
10. Տեքստային խնդիր մեքենայի վերաբերյալ 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Պետք է լուծել խնդիրը
11. Գումարման տեղափոխական հատկության կիրառում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է կիրառել գումարման տեղափոխական հատկությունը
12. Գումարման տեղափոխական հատկությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է ընտրել այն հավասարությունը, որը չի բխում գումարման տեղափոխական հատկությունից
13. Տեքստային խնդիր շարժման մասին 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է լուծել խնդիրը
14. Տեքստային խնդիր մատիտների և գրիչների մասին 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է լուծել խնդիրը
15. Ճիշտ կամ սխալ պնդում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է պարզել՝ ճիշտ է, թե սխալ պնդումը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Գումարման տեղափոխական հատկությունը» թեմայից 00:10:00 միջին 17Մ. Առաջադրանքներ գումարման տեղափոխական հատկության վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Գումարման տեղափոխական հատկությունը» թեմայից 00:15:00 միջին 18Մ. Առաջադրանքներ գումարման տեղափոխական հատկության վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Գումարման տեղափոխական հատկությունը» թեմայից 00:45:00 միջին 28Մ. Առաջադրանքներ գումարման տեղափոխական հատկության վերաբերյալ