Ընտրիր այն հավասարությունը, որը չի բխում գումարման տեղափոխական հատկությունից: