Նայիր բերված երկու նկարներին՝
 
te1.jpg  և  te2.jpg
 
Դատարկ պատուհաններում տեղադրիր այնպիսի թվեր, որ արտահայտվի նկարներում ցուցադրված գումարների հավասարությունը:
 
6+i=2+i