Առանց հաշվելու որոշիր 52788+11100 գումարը, եթե հայտնի է, որ
 
11100+52788 \(=\) 63888
  
Պատասխան՝
 
52788+11100 \(=\)