Գումարման տեղափոխական հատկություն
Հաշվենք նկարում ցուցադրված կանաչ և դեղին աստղիկները:
 
te6.png
 
Նկարի աջ և ձախ մասերում կան \(5\) կանաչ և \(4\) դեղին աստղիկներ:
 
Եթե հաշվենք աստղիկների ընդհանուր քանակը ձախ մասում՝
 
\(5 + 4 = 9\), և աջ մասում՝
 
\(4 + 5 = 9\),
 
ապա կտեսնենք, որ երկու մասերում աստղիկների քանակները հավասար են:
 
Այսինքն, կարևոր չէ՝ կանաչ աստղիկներն են գունավորում դեղիններին, թե դեղինները՝ կանաչներին: Ընդհանուր քանակը երկու դեպքում էլ նույն է՝ \(9\) աստղիկ:
 
Այսպիսով, \(5 + 4 = 4 + 5\)
 
Այս կանոնը ճիշտ է նաև ընդհանուր դեպքում:
Գումարելիների տեղերը փոխելուց գումարը չի փոխվում:
Այս կանոնը կոչվում է գումարման տեղափոխական հատկություն:
Օրինակ
Հաշվենք հետևյալ գումարը՝ 12+7+53+28
 
Գիտենք, որ գումարելիների տեղերը կարելի է փոխել:
 
Առաջին թիվը գումարենք չորրորդին, իսկ երկրորդը՝ երրորդին՝
 
12+7+53+28
 
Ստանում ենք
 
12+7+53+28=12+28+7+53=40+60=100
Աղբյուրները
Ս. Մկրտչյան, Ս. Իսկանդարյան, Ա. Աբրահամյան, Ռ. Սարգսյան, Մաթեմատիկա 4-րդ դասարան, Զանգակ, 2013