Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Առաջին գործողության ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
2. Փակագծերով արտահայտություն

Բարդություն հեշտ

1
3. Գործողությունների կատարման հերթականության կանոնը

Բարդություն հեշտ

2.6
4. Փակագծեր պարունակող արտահայտությունների հաշվման կարգը

Բարդություն միջին

3
5. Գործողությունների հերթականությունը և արտահայտության արժեքը

Բարդություն միջին

4
6. Գործողությունների ճիշտ հերթականությունը

Բարդություն միջին

4
7. Արտահայտության արժեքը (գումարում և բաժանում)

Բարդություն միջին

3
8. Արտահայտության ընտրություն և հաշվում

Բարդություն միջին

4
9. Տառային արտահայտություն

Բարդություն միջին

4
10. Արտահայտության արժեքը (գումարում և հանում)

Բարդություն միջին

4
11. Փակագծերով արտահայտություն (բազմապատկում և գումարում)

Բարդություն բարդ

3
12. Գրքի մասին խնդիր

Բարդություն բարդ

5
13. Խնդիր մեքենաների մասին

Բարդություն բարդ

5
14. Խնդիր կոնֆետների մասին

Բարդություն բարդ

5
15. Գործողությունների կատարման հերթականությունը

Բարդություն բարդ

1
16. Լուծման ընթացքը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար