Գրիր գործողությունների կատարման հերթականությունը՝ 13+1542+23
 
Պատասխան՝ 13+15ii4i2+i23