Փակագծեր պարունակող արտահայտության   հաշվելիս գործողությունները կատարում են հետևյալ հերթականությամբ՝
 
ա)  նախ  հաշվում են  գրված արտահայտության ,
 
բ) ապա կատարում են  կարգի գործողությունները՝ ,
 
գ) ապա՝  կարգի ՝ :