Տրված է 7255+224 արտահայտությունը:
 
Այս արտահայտության արժեքը հաշվելու համար առաջինը պետք է կատարել հետևյալ գործողությունը՝