Հաշվիր արտահայտության արժեքը:
 
21+12+32+35 
 
Պատասխան՝