Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Առաջին գործողության ընտրություն 1Մ.
2. Փակագծերով արտահայտություն 1Մ.
3. Գործողությունների ճիշտ հերթականությունը 4Մ.
4. Արտահայտության արժեքը (գումարում և բաժանում) 3Մ.
5. Խնդիր մեքենաների մասին 5Մ.
6. Խնդիր կոնֆետների մասին 5Մ.