Գրիր 458+332 արտահայտության գործողությունների կատարման ճիշտ հերթականությունը:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: