Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Փակագծեր պարունակող արտահայտություններ Գործողությունների կատարման հերթականությունը փակագծեր պարունակող արտահայտություններում

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Առաջին գործողության ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել առաջին գործողությունը
2. Փակագծերով արտահայտություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գրել գործողությունների հերթականությունը
3. Գործողությունների կատարման հերթականության կանոնը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2.6Մ. Պետք է ճիշտ ձևակերպել կանոնը
4. Փակագծեր պարունակող արտահայտությունների հաշվման կարգը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք պնդումը ճիշտ է
5. Գործողությունների հերթականությունը և արտահայտության արժեքը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է որոշել գործողությունների հերթականությունը և հաշվել արտահայտության արժեքը
6. Գործողությունների ճիշտ հերթականությունը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Պետք է ընտրել գործողությունների ճիշտ հերթականությունը
7. Արտահայտության արժեքը (գումարում և բաժանում) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել արտահայտության արժեքը
8. Արտահայտության ընտրություն և հաշվում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ արտահայտությունը և հաշվել դրա արժեքը
9. Տառային արտահայտություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է գրել տառային արտահայտության գործողությունների հերթականությունը
10. Արտահայտության արժեքը (գումարում և հանում) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել արտահայտության արժեքը
11. Փակագծերով արտահայտություն (բազմապատկում և գումարում) 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Պետք է հաշվել արտահայտության արժեքը
12. Գրքի մասին խնդիր 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է լուծել խնդիրը
13. Խնդիր մեքենաների մասին 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է լուծել խնդիրը
14. Խնդիր կոնֆետների մասին 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է լուծել խնդիրը
15. Գործողությունների կատարման հերթականությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 1Մ. Պետք է պարզել գործողությունների կատարման հերթականությունը
16. Լուծման ընթացքը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է նկարագրել խնդրի լուծման ընթացքը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Փակագծեր պարունակող արտահայտություններ» թեմայից 00:20:00 միջին 19Մ. Առաջադրանքներ փակագծեր պարունակող արտահայտությունների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Փակագծեր պարունակող արտահայտություններ» թեմայից 00:25:00 միջին 23.6Մ. Առաջադրանքներ փակագծեր պարունակող արտահայտությունների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Փակագծեր պարունակող արտահայտություններ» թեմայից 00:35:00 բարդ 27Մ. Առաջադրանքներ փակագծեր պարունակող արտահայտությունների վերաբերյալ