Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գումարումը ստուգվում է հանումով

Բարդություն հեշտ

3
2. Գումարի արժեքը

Բարդություն հեշտ

1
3. Գործողություններ սյունակով

Բարդություն հեշտ

2
4. Հանում և գումարում

Բարդություն հեշտ

2.5
5. Պնդում գումարման ստուգման մասին

Բարդություն հեշտ

2
6. Բանավոր հաշվարկ

Բարդություն հեշտ

2
7. Հանումով ստուգվող հավասարության ընտրություն

Բարդություն միջին

3
8. Եռանիշ թվերի գումար

Բարդություն միջին

3
9. Տառային արտահայտություններ

Բարդություն միջին

3
10. Անհայտ թիվը

Բարդություն միջին

4
11. Հավասարության ստուգում

Բարդություն միջին

3.5
12. Հավասարության ստուգում, քառանիշ թվեր

Բարդություն միջին

3.5
13. Տեքստային խնդիր մեղուների և բզեզների մասին

Բարդություն բարդ

5
14. Չորս տառ

Բարդություն բարդ

6
15. Երեք տառ մեկ թիվ

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար