Ո՞ր հավասարությունն է ստուգվում հետևյալ հավասարությամբ՝ \(b - z = s - l\)
  
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: